CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: GÒ VẤP

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipOrg0hDEAFwt-l-tPhjPhuIU0GCR83pdi1_w2m47XSrZOuMNefkMvIGvG0-igkCXw?key=VE9pdTJyQW1obk4yRTZvaXBRVFptMzZ4ZkhBb0x3

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: GÒ VẤP

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.google.com/share/AF1QipOrg0hDEAFwt-l-tPhjPhuIU0GCR83pdi1_w2m47XSrZOuMNefkMvIGvG0-igkCXw?key=VE9pdTJyQW1obk4yRTZvaXBRVFptMzZ4ZkhBb0x3