CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THIỆU THÁI

ĐỊA ĐIỂM: 451/17/9 TÔ HIẾN THÀNH, QUẬN 10, TP.HCM

QUY MÔ: 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THI CÔNG: ẢNH KÝ THI CÔNG:   

- GG PHOTO: https://photos.app.goo.gl/FpANwhKTPmLgajMWA

- YOUTOBE:  

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THIỆU THÁI

ĐỊA ĐIỂM: 451/17/9 TÔ HIẾN THÀNH, QUẬN 10, TP.HCM

QUY MÔ: 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THI CÔNG: ẢNH KÝ THI CÔNG:   

- GG PHOTO: https://photos.app.goo.gl/FpANwhKTPmLgajMWA

- YOUTOBE: