Chủ đầu tư: Chị Vân, Anh Trung
Địa điểm: Quận 9, TP.HCM
Quy mô: Trệt - Lầu (2 Phòng ngủ).

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Chị Vân, Anh Trung
Địa điểm: Quận 9, TP.HCM
Quy mô: Trệt - Lầu (2 Phòng ngủ).