CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN HOÀNG VY

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ HUỆ CHÍ 

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG 447,P.TĂNG NHƠN PHÚ A, QUẬN 9, TP.HCM

QUY MÔ: 4X20M, 1 TRỆT 3 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG 

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 41.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ:

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN HOÀNG VY

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ HUỆ CHÍ 

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG 447,P.TĂNG NHƠN PHÚ A, QUẬN 9, TP.HCM

QUY MÔ: 4X20M, 1 TRỆT 3 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG 

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 41.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: