CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 17.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/NMB7T1OxS2U

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 17.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/NMB7T1OxS2U