CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM  

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI 

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

 

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM  

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI 

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: