CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/Sxgvt9oQL9s

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGÔ LONG HỒ

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG LÊ TẤN BÊ, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

QUY MÔ: 4X12M, Q TRỆT 1 LẦU , MÁI NGÓI

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: https://youtu.be/Sxgvt9oQL9s