CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH LAM

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 8

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 23.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH LAM

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 8

QUY MÔ:  TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 23.000.000 VNĐ

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: