CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: 40/8B ẤP , X. NHỊ BÌNH, H.HOOC MÔN, TP.HCM

QUY MÔ:  TRỆT 1 LẦU , MÁI TÔN

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/oruADtiFy0A

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

ĐỊA ĐIỂM: 40/8B ẤP , X. NHỊ BÌNH, H.HOOC MÔN, TP.HCM

QUY MÔ:  TRỆT 1 LẦU , MÁI TÔN

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/oruADtiFy0A