CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐOÀN QUỐC NAM

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, Q TRỆT 1 LẦU, MÁI NGÓI

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐOÀN QUỐC NAM

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, Q TRỆT 1 LẦU, MÁI NGÓI