CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ      

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THIỆU THÁI

ĐỊA ĐIỂM: 451/17/9 TÔ HIẾN THÀNH, QUẬN 10, TP.HCM

QUY MÔ: 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP 

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 45.000.000 VNĐ 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

  

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ      

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THIỆU THÁI

ĐỊA ĐIỂM: 451/17/9 TÔ HIẾN THÀNH, QUẬN 10, TP.HCM

QUY MÔ: 4X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP 

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 45.000.000 VNĐ 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: