CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

ĐỊA ĐIỂM Lâm Văn Bền – Quận 7 – TPHCM

DIỆN TÍCH: 5 x 25m

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

ĐỊA ĐIỂM Lâm Văn Bền – Quận 7 – TPHCM

DIỆN TÍCH: 5 x 25m