CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ : 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ :