CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ : https://youtu.be/d7wOVBxPsNI

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: LA THỊ MỸ HẢO

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM

QUY MÔ: 1 TRÊT , 1 LẦU

CLIP PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ : https://youtu.be/d7wOVBxPsNI