CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ LIÊN

ĐỊA CHỈ: P. CẦU KHO, QUẬN 1, TP.HCM

QUY MÔ: TRỆT, LẦU

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ LIÊN

ĐỊA CHỈ: P. CẦU KHO, QUẬN 1, TP.HCM

QUY MÔ: TRỆT, LẦU