CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: LÊ THỊ THANH TÂM

ĐỊA ĐIỂM: LÂM VĂN BỀN, QUẬN 7

QUY MÔ: 8X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 52.000.000 VNĐ

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/1cnH4rIVKE8

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở

CHỦ ĐẦU TƯ: LÊ THỊ THANH TÂM

ĐỊA ĐIỂM: LÂM VĂN BỀN, QUẬN 7

QUY MÔ: 8X20M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 52.000.000 VNĐ

CLIP THIẾT KẾ: https://youtu.be/1cnH4rIVKE8