CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

CHỦ ĐẦU TƯ : PHAN QUANG TỐNG.

ĐỊA ĐIỂM:  PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, TPHCM

QUY MÔ : 5X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 43.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/FirPBBVFubelkevK2


Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

CHỦ ĐẦU TƯ : PHAN QUANG TỐNG.

ĐỊA ĐIỂM:  PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7, TPHCM

QUY MÔ : 5X18 M , TRỆT, 2 LẦU,  SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG.

HÌNH THỨC THIẾT KẾ : THIẾT KẾ GÓI THÔNG DỤNG.

TỔNG MỨC THIẾT KẾ : 43.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/FirPBBVFubelkevK2