CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/3BZ5nmSkLotNVXEeA


Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/3BZ5nmSkLotNVXEeA