CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG 

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG 

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/3BZ5nmSkLotNVXEeA

 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: TỐNG THANH CƯỜNG 

ĐỊA ĐIỂM:  6/64C TRẦN VĂN KHÁNH, KP 4, QUẬN 7, HCM

QUY MÔ: 4X8M, TRỆT, 2 LẦU, MÁI BÊ TÔNG 

TỔNG MỨC THI CÔNG : VNĐ 

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/3BZ5nmSkLotNVXEeA