CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐOÀN QUỐC NAM

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, Q TRỆT 1 LẦU, MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THI CÔNG: 600.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/wzySJSDURxec3nv97

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐOÀN QUỐC NAM

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC, TP.HCM

QUY MÔ: 5X20M, Q TRỆT 1 LẦU, MÁI NGÓI

TỔNG MỨC THI CÔNG: 600.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://goo.gl/photos/wzySJSDURxec3nv97