CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: 274 ĐÀO SƯ TÍCH, PHƯỚNG KIỂNG, NHÀ BÈ, TP.HCM 

QUY MÔ: 5X27 M , TRỆT, LẦU,  SÂN THƯỢNG,  MÁI TÔN  

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://photos.app.goo.gl/Ps4hMpvObk2OFx432

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ THANH NGA

ĐỊA ĐIỂM: 274 ĐÀO SƯ TÍCH, PHƯỚNG KIỂNG, NHÀ BÈ, TP.HCM 

QUY MÔ: 5X27 M , TRỆT, LẦU,  SÂN THƯỢNG,  MÁI TÔN  

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

ẢNH KÍ THI CÔNG:https://photos.app.goo.gl/Ps4hMpvObk2OFx432