CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: VÕ MINH SỬ - NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG LƯU, P. LONG TRƯỜNG, QUẬN 9, HCM

QUY MÔ: 4X12M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.200.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/h7pbcvaV63vosogl2

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: VÕ MINH SỬ - NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG LƯU, P. LONG TRƯỜNG, QUẬN 9, HCM

QUY MÔ: 4X12M, 1 TRỆT 1 LẦU, SÂN THƯỢNG, MÁI BÊ TÔNG

HÌNH THỨC THIẾT KẾ: THIẾT KẾ GÓI CAO CẤP

TỔNG MỨC THIẾT KẾ: 35.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC THI CÔNG: 1.200.000.000 VNĐ

ẢNH KÍ THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/h7pbcvaV63vosogl2