CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ TOẢN

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9 - HCM

ALBUM ẢNH THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/ImDDU4Yq1jaksfF73

VIDEO ẢNH KÍ THI CÔNG: 

Chia sẻ:

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ TOẢN

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9 - HCM

ALBUM ẢNH THI CÔNG: https://photos.app.goo.gl/ImDDU4Yq1jaksfF73

VIDEO ẢNH KÍ THI CÔNG: