Chủ đầu tư: Phan Quang Tống.
Địa điểm: Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
Tổng diện tích: 525.5m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Phan Quang Tống.
Địa điểm: Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
Tổng diện tích: 525.5m2.
Quy mô: Trệt - 2 Lầu - Sân Thượng - Mái Bê Tông.
Năm hoàn thiện: 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam