Chủ đầu tư: Anh Quảng, Chị Phương.
Địa điểm: Quận Tân Phú, TP.HCM.
Tổng diện tích: 358.75m2
Quy mô
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video thi công:

Video nhà hoàn thiện:

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Anh Quảng, Chị Phương.
Địa điểm: Quận Tân Phú, TP.HCM.
Tổng diện tích: 358.75m2
Quy mô
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Video thi công:

Video nhà hoàn thiện: