Chủ đầu tư: Dòng Vinh Sơn Việt Nam.
Địa điểm: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Diện tích: 546m2.
Quy mô: 1 Tầng.
Năm hoàn thiện
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Phương án thiết kếhttps://www.youtube.com/watch?v=qDtRMD5eH2Q&t=7s 

 

Chia sẻ:

Chủ đầu tư: Dòng Vinh Sơn Việt Nam.
Địa điểm: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Diện tích: 546m2.
Quy mô: 1 Tầng.
Năm hoàn thiện
-----------------------------------------------------------------------------------
#xaynhatrongoi #xaydungtrongoi #xaydungadam #adam
Phương án thiết kếhttps://www.youtube.com/watch?v=qDtRMD5eH2Q&t=7s